Google Ads campagnes

Eén van de oudste disciplines van het online marketing vak is search advertising. Een snelle manier om een vermelding in Google te krijgen, maar wel een snel veranderende en groeiende tak van sport. Standaard gezien bestaat het Google Ads beheer uit 4 stappen, maar afhankelijk van jouw situatie is dit aan te passen en is het ook mogelijk slechts een deel hiervan uit te voeren.

 1. Google Ads review
 2. Set-up met zoekwoordonderzoek
 3. Beheer van je Google campagnes
 4. Rapportage

Google Ads review

Heb je al een Google Ads account? Dan start ik graag met een review. Hiermee zien we de status van het account en waar de snelste verbeterslagen te halen zijn. Onderdeel van een review is in ieder geval:

 • Overall status: Wat is de kwaliteitsscore, hoe staan de campagnes er in grote lijnen voor? Zijn conversies goed en logisch ingesteld etc.
 • Account structuur: Is er onderlinge concurrentie tussen campagnes? Is het beheer overzichtelijk?
 • Campagne instellingen: Welke typen campagnes zijn er? Hoe is de targeting van de verschillende campagnes?
 • Advertenties & extensies: Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de advertenties en extensies? Zijn deze relevant?
 • Zoekwoorden en biedingen: Hoe wordt er geboden? Welke typen zoekwoorden zijn er en wordt hier maximaal rendement uit gehaald?
 • Overige aanbevelingen: Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van het account.

Set-up met zoekwoordonderzoek

Als er een nieuwe campagne set-up moet komen, start ik op basis van de aanwezige data. Natuurlijk kijk ik eerst naar de historie van het account en breid ik de zoektermen en campagnes eventueel uit aan de hand van een zoekwoordonderzoek. Dit gebeurt aan de hand van de aanwezige statistieken in je Google Ads account, Google Search Console of andere SEO tools en de Google Ads planner.

De campagnes worden in principe opgesplitst in branded en nonbranded verkeer. Zo kunnen we de juiste waarde aan de zoektermen toekennen. Nadat ik de standaard structuur heb uitgewerkt, zal ik een aantal advertenties uitwerken. Onderling stemmen we af met welke er gestart wordt en of er nog aanvullingen of wijzigingen wenselijk zijn.

Beheer van je Google campagnes

Als de campagnes live zijn, vind het beheer plaats. In de eerste periode na livegang is dit vaak iets intensiever, daarna ga ik over op de standaard werkzaamheden:

 • Bidmanagement, zowel op zoekwoorden als targeting (bijvoorbeeld regio of doelgroepen)
 • Zoekwoordoptimalisatie, het uitsluiten en toevoegen van nieuwe zoekwoorden
 • Advertentieoptimalisatie, het bijwerken en testen van advertenties en extensies
 • Uitbreidingen, bij nieuwe updates van Google of extra campagnes

Rapportage & evaluatie

De wijze waarop ik rapporteer stem ik met je af; dit kan op maat gemaakt of geautomatiseerd. In het algemeen rapporteer ik vanuit Google Ads, Google Analytics of Data Studio, hoewel een ander platform natuurlijk niet uitgesloten is. In ieder geval bespreken we periodiek de resultaten aan de hand van jouw doelstelling en eventuele ontwikkelingen in de markt.

Na 6 weken hebben we de eerste evaluatie; wat ging goed en wat kan beter?

Salesforce gecertificeerd Google Analytics gecertificeerd Salesforce gecertificeerd